DẠY CON THEO THÁP NHU CẦU 0-6 TUỔI và THEO CHỦNG VÂN TAY

 DẠY CON THEO THÁP NHU CẦU 0-6 TUỔI và THEO CHỦNG VÂN TAY
Dựa theo tháp nhu cầu của Abraham Maslow, ta có thể phân loại các nhu cầu của con, của bạn đời, của khách hàng, của những người xung quanh… từ đó điều chỉnh hành vi và sự đáp ứng của chúng ta với họ một cách phù hợp.
 1. Chủng Núi – Arch:
Nhu cầu: Thỏa mãn nhu cầu sinh lý (ăn, ngủ…) và nhu cầu được yêu thương, an toàn.
Phương pháp giáo dục:
– Trò chuyện ngắn gọn, đơn giản và tình cảm.
– Chú ý nhu cầu của con.
– Yêu thương và chăm sóc sinh hoạt hàng ngày.
– Lập ra bảng công việc, nhiệm vụ rõ ràng.
 2. Chủng Nước – Loop
Nhu cầu: Thỏa mãn nhu cầu được yêu thương, hòa nhập cộng đồng.
Phương pháp giáo dục:
– Trò chuyện, trao đổi mỗi ngày với con.
– Chú ý đến các mối quan hệ của con.
– Yêu thương và khen ngợi con.
– Làm gương, giám sát.
 3. Chủng Đại bàng đa tâm – WD, WC, WI
Nhu cầu: Thỏa mãn nhu cầu được tôn trọng, tin tưởng.
Phương pháp giáo dục:
– Trò chuyện, trao đổi mỗi ngày với con.
– Chú ý đến các mối quan hệ và sở thích của con.
– Tôn trọng và đề cao con.
– Lập ra bảng công việc, nhiệm vụ rõ ràng.
 4. Chủng Đại bàng Cảm xúc – WE
Nhu cầu: Thỏa mãn nhu cầu được tôn trọng, tin tưởng và nhu cầu tự khẳng định mình.
Phương pháp giáo dục:
– Yêu thương nhưng nghiêm khắc.
– Chú ý đến sự tự tôn, sĩ diện của con.
– Tôn trọng và cổ vũ con.
– Tìm cho con động lực phấn đấu
 5. Chủng Đại bàng Mục tiêu – WT, WS
Nhu cầu: Thỏa mãn nhu cầu độc lập, tự khẳng định mình.
Phương pháp giáo dục:
– Để con tự lập, tự chủ, tự quyết một số vấn đề.
– Nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm.
– Tôn trọng và tin tưởng con.
– Tìm cho con mục tiêu phấn đấu

==//==//==

TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH NAM

Địa chỉ: 11A, đường số 4, Tân Kiểng, quận 7, TpHCM

Hotline: 0911.026.177

Chuyên về: Sinh Trắc Vân Tay, Nhân Số Học, Sinh Trắc Vân Tay quận 7, Nhân Số Học quận 7Trả lời