NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHỦNG VÂN TAY NƯỚC

NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHỦNG VÂN TAY NƯỚC

– Không có mục tiêu rõ ràng, biết lắng nghe người khác nhưng cũng dễ bị lay động và thay đổi

– Họ thích những nơi đông người nhưng lại thụ động trong việc tạo dựng các mối quan hệ

– Dễ mủi lòng trước hoàn cảnh và sự khó khăn của người khác, đôi khi cũng dễ bị lợi dụng

– Làm việc theo cảm tính, dễ thay đổi các quy tắc đã đặt ra.

 

 

 

 

==//==//==

TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH NAM
Địa chỉ: 11A, đường số 4, Tân Kiểng, quận 7, TpHCM
Hotline: 0911.026.177
Chuyên về: Sinh Trắc Vân Tay, Nhân Số Học, Sinh Trắc Vân Tay quận 7, Nhân Số Học quận 7Trả lời